Παπάγου

Κυβική Διάσπαση.

Το πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή του Παπάγου είναι μία σύνθεση από καθαρά παραλληλεπίπεδα κελύφη οπλισμένου σκυρόδεματος, τα οποία διαφοροποιούμενα σε μέγεθος και μετακινούμενα οριζοντίως σε δύο διευθύνσεις ορίζουν τους ανοιχτούς χώρους του κάθε ορόφου, ενώ διατρέχονται κατακόρυφα από τον καθαρό κυβικό όγκο των κλειστών χώρων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

φιλοξενει...

δύο αυτοτελείς κατοικίες, οι οποίες αναπτύσσονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ...

ως ένας κύβος με καθαρό κέλυφος, στον οποίο στεγάζονται όλες οι κύριες χρήσεις του κτηρίου.

Πλαισιωνεται...

από ανεπίχριστα στοιχεία, τα οποία δημιουργούν εσοχές και εξοχές στο επίπεδο των όψεων.

Φωτο-
γραφικό υλικό.

Συνθέτοντας μία αστική οικογενειακή πολυκατοικία:

  • Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Παπάγου και φιλοξενεί δύο αυτοτελείς κατοικίες, οι οποίες αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα η καθεμία από το ισόγειο εώς και το δώμα ενώ στο υπόγειο στεγάζονται βοηθητικές χρήσεις και υπόγειοι χώροι στάθμευσης των ιδιοκτησιών. Στο πέμπτο επίπεδο, της απόληξης του κλιμακοστασίου έχει σχεδιαστεί σαν προέκταση του κυρίως κτιρίακού όγκου για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους μια πέργκολα από οπλισμένο σκυρόδεμα στη λογική της γενικότερης σύνθεσης όλων των ελεύθερων στοιχείων των όψεων του κτιριακού όγκου.
  • Οι πρόβολοι οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί στη νότια όψη η οποία βλέπει τον Σαρονικό, την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, αντισταθμίζονται από την πέργκολα του ισογείου, η οποία ενεργεί ως «αισθητικό και νοηματικό» αντίβαρο και σηματοδοτεί την είσοδο στους υπόγειους χώρους στάθμευσης.
  • Το κτίριο σχεδιάστηκε ως ένας κύβος με καθαρό κέλυφος,στον οποίο στεγάζονται όλες οι κύριες χρήσεις και ο οποίος περικλείεται και στηρίζεται σε έναν σκελετό από σκυρόδεμα. Η διάσπαση του καθαρού κυβικού όγκου από επιφάνειες οι οποίες δημιουργούν εσοχές και προεξοχές στο επίπεδο των όψεων αποτελεί βασική αρχιτεκτονική επιλογή που αποσκοπεί σε ένα ελαφρύτερο οπτικό αποτέλεσμα καθώς και στον σαφή διαχωρισμό των κύριων κλειστών χώρων από τους υπαίθριους χώρους εκτόνωσης και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες. Σε αυτόν το διαχωρισμό συντελούν οι διαφορετικές ποιότητες επιφανειών που συνθέτουν τις όψεις και η διάσπαση της επιδερμίδας του κτιρίου σε πολλαπλά επίπεδα με την ανάλογη διαχείρηση των αρχιτεκτονικών προεξοχών.
  • Τα φέροντα στοιχεία- υποστηλώματα, δοκοί, πλάκες, πρόβολοι- και τα διακοσμητικά στοιχεία-φτερά, προσδιορίζονται από το υλικό κατασκευής τους, το σκυρόδεμα, το οποίο αφήνεται στη φυσική του- ανεπίχρηστη - μορφή, ενώ το κέλυφος των κύριων χώρων του κτιρίου, αποτελεί έναν καθαρό κτηριακό όγκο από ένα πιό συμβατικό υλικό, αυτό της επιχρησμένης θερμοπρόσοψης. Όλες οι επιφάνεις που φιλοξενούν τις δευτερεύουσες χρήσεις σε μία σύνθεση από ανεπίχριστο σκυρόδεμα και γυαλί αναδιπλώνονται γύρω από τον κυρίως όγκο του κτιρίου προσδίδοντας έναν πολυεπίπεδο χαρακτήρα στις όψεις του.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη: b-group | b-design
  • Ομάδα μελέτης: HΛΙΑΣ ΜΠΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΕΤΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ, ΠΕΠΗ TΖΟΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
  • Στατική μελέτη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ